Necklaces

14K White Gold Sapphire & Diamond Round Necklace
14K White Gold London Blue Topaz & Diamond Necklace
14K Gold Blue Topaz, Peridot and Apatite Necklace
14K Gold Amethyst Pear & Garnet Necklace
14K White Gold Sapphire & Diamond Round Necklace
 
14K White Gold London Blue Topaz & Diamond Necklace
 
14K Gold Blue Topaz, Peridot and Apatite Necklace
 
14K Gold Amethyst Pear & Garnet Necklace
 
Retail Price: $299.00

Retail Price: $695.00

Retail Price: $295.00

Retail Price: $285.00

       
14K Gold Garnet Pear & Tourmaline Three Drop Necklace
14K Gold Watermelon Tourmaline & Sapphire Multi-Stone Necklace
14K Gold Emerald Pear Multi-Stone Beaded Necklace
14K Gold Chalcedony Pear & Blue Topaz Beaded Drop Necklace
14K Gold Garnet Pear & Tourmaline Three Drop Necklace
 
14K Gold Watermelon Tourmaline & Sapphire Multi-Stone Necklace
 
14K Gold Emerald Pear Multi-Stone Beaded Necklace
 
14K Gold Chalcedony Pear & Blue Topaz Beaded Drop Necklace
 
Retail Price: $295.00

Retail Price: $450.00

Retail Price: $450.00

Retail Price: $695.00

       
14K Gold Tourmaline Multi-Stone Pear Beaded Drop Necklace
14K Gold Sapphire Multi-Stone Beaded Necklace
14K White Gold Aquamarine Round 10mm Beaded Necklace
14K White & Yellow Gold Ruby & Diamond Pear Necklace
14K Gold Tourmaline Multi-Stone Pear Beaded Drop Necklace
 
14K Gold Sapphire Multi-Stone Beaded Necklace
 
14K White Gold Aquamarine Round 10mm Beaded Necklace
 
14K White & Yellow Gold Ruby & Diamond Pear Necklace
 
Retail Price: $595.00

Retail Price: $450.00

Retail Price: $365.00

Retail Price: $750.00

       
14K White Gold Pear Amethyst & Diamond Necklace
14K White Gold Black Pearl & Diamond Swirl Necklace
14K White Gold Swirl London Blue Topaz & Diamond Necklace
14K Rose Gold Square Amethyst & Diamond Necklace
14K White Gold Pear Amethyst & Diamond Necklace
 
14K White Gold Black Pearl & Diamond Swirl Necklace
 
14K White Gold Swirl London Blue Topaz & Diamond Necklace
 
14K Rose Gold Square Amethyst & Diamond Necklace
 
Retail Price: $1,500.00

Retail Price: $795.00

Retail Price: $795.00

Retail Price: $695.00

       
14K Gold Ruby & Diamond Round Necklace
14K Gold Emerald & Diamond Round Necklace
14K Seafoam Chalcedony & Pear Blue Topaz Beaded Necklace
14K Pear Seafoam Chalcedony & Multiple Bead Necklace
14K Gold Ruby & Diamond Round Necklace
 
14K Gold Emerald & Diamond Round Necklace
 
14K Seafoam Chalcedony & Pear Blue Topaz Beaded Necklace
 
14K Pear Seafoam Chalcedony & Multiple Bead Necklace
 
Retail Price: $299.00

Retail Price: $299.00

Retail Price: $650.00

Retail Price: $319.00

       
14K Pear Garnet & Freshwater Pearl Beaded Drop Necklace
14K Pear Ruby with Multiple Bead Drop Necklace
14K Pear Emerald Drop Beaded Necklace
14K Pear Amethyst Drop Necklace
14K Pear Garnet & Freshwater Pearl Beaded Drop Necklace
 
14K Pear Ruby with Multiple Bead Drop Necklace
 
14K Pear Emerald Drop Beaded Necklace
 
14K Pear Amethyst Drop Necklace
 
Retail Price: $350.00

Retail Price: $450.00

Retail Price: $395.00

Retail Price: $595.00

       
14K Pear Ruby Drop Beaded Necklace
14K Pear Sapphire Drop Beaded Necklace
14K Gold Black Freshwater Pearl Necklace
14K Multistrand Blue Topaz
14K Pear Ruby Drop Beaded Necklace
 
14K Pear Sapphire Drop Beaded Necklace
 
14K Gold Black Freshwater Pearl Necklace
 
14K Multistrand Blue Topaz
 
Retail Price: $395.00

Retail Price: $395.00

Retail Price: $495.00

Retail Price: $595.00

       
14K Multi Freshwater Pearl 9mm Necklace
14K Gold Ruby Pear Necklace
14K Gold Sapphire Pear Necklace
14K Garnet and Diamond Round Drop Necklace
14K Multi Freshwater Pearl 9mm Necklace
 
14K Gold Ruby Pear Necklace
 
14K Gold Sapphire Pear Necklace
 
14K Garnet and Diamond Round Drop Necklace
 
Retail Price: $245.00

Retail Price: $269.00

Retail Price: $269.00

Retail Price: $450.00

       
14K Onyx Round Wave Necklace
14K Freshwater Pink Pearl Coil Link Necklace
14K Freshwater Pearl Coil Link Necklace
14K Freshwater Pearl Wave Necklace
14K Onyx Round Wave Necklace
 
14K Freshwater Pink Pearl Coil Link Necklace
 
14K Freshwater Pearl Coil Link Necklace
 
14K Freshwater Pearl Wave Necklace
 
Retail Price: $495.00

Retail Price: $495.00

Retail Price: $450.00

Retail Price: $495.00

       
14K White Gold Quartz, Black Diamond, and Diamond Necklace
14K Citrine, Brown Diamond, and Diamond Necklace
14K Gold Peacock Pearl 8.5mm Necklace
14K Gold Cultured Pearl Graduated Necklace
14K White Gold Quartz, Black Diamond, and Diamond Necklace
 
14K Citrine, Brown Diamond, and Diamond Necklace
 
14K Gold Peacock Pearl 8.5mm Necklace
 
14K Gold Cultured Pearl Graduated Necklace
 
Retail Price: $825.00

Retail Price: $950.00

Retail Price: $325.00

Retail Price: $299.00

       
14K Gold Cultured Pearl Multicolor Graduated Necklace
14K White Gold Pave Diamond Curved Marquise Necklace
14K White Gold Pave Diamond Double Marquise Necklace
14K White Gold Black & White Diamond Marquise Necklace
14K Gold Cultured Pearl Multicolor Graduated Necklace
 
14K White Gold Pave Diamond Curved Marquise Necklace
 
14K White Gold Pave Diamond Double Marquise Necklace
 
14K White Gold Black & White Diamond Marquise Necklace
 
Retail Price: $325.00

Retail Price: $1,500.00

Retail Price: $1,200.00

Retail Price: $895.00

       
14K White Gold Sapphire & Diamond Marquise Necklace
14K White Gold Cable Chain
14K White Gold Neptune's Topaz and Diamond Necklace
14K White Gold Perfectina Two String Chain
14K White Gold Sapphire & Diamond Marquise Necklace
 
14K White Gold Cable Chain
 
14K White Gold Neptune's Topaz and Diamond Necklace
 
14K White Gold Perfectina Two String Chain
 
Retail Price: $825.00

Retail Price: $110.00

Retail Price: $765.00

Retail Price: $169.00

       
14K White Gold Perfectina Chain
14K Yellow Gold Emerald & Pearl Beaded Necklace
14K Yellow Gold Sapphire & Pearl Beaded Necklace
14K Yellow Gold Roman Glass 2 Oval Pendant
14K White Gold Perfectina Chain
 
14K Yellow Gold Emerald & Pearl Beaded Necklace
 
14K Yellow Gold Sapphire & Pearl Beaded Necklace
 
14K Yellow Gold Roman Glass 2 Oval Pendant
 
Retail Price: $165.00

Retail Price: $750.00

Retail Price: $750.00

Retail Price: $725.00

       
14K White Gold Black & White Diamond Marquise Necklace
14K White Gold Black & White Diamond 6 Circle Necklace
14K Coral Flower 2 Strand Bead Necklace
14K Emerald Multi-Bead Necklace
14K White Gold Black & White Diamond Marquise Necklace
 
14K White Gold Black & White Diamond 6 Circle Necklace
 
14K Coral Flower 2 Strand Bead Necklace
 
14K Emerald Multi-Bead Necklace
 
Retail Price: $1,950.00

Retail Price: $3,200.00

Retail Price: $350.00

Retail Price: $299.00

       
14K Garnet & Diamond Pear Necklace
14K Gold Cultured Pearl Cutout Necklace
14K White & Yellow Gold Leaf Cutout Necklace
14K White & Yellow Gold Round Starburst Cutout Necklace
14K Garnet & Diamond Pear Necklace
 
14K Gold Cultured Pearl Cutout Necklace
 
14K White & Yellow Gold Leaf Cutout Necklace
 
14K White & Yellow Gold Round Starburst Cutout Necklace
 
Retail Price: $410.00

Retail Price: $695.00

Retail Price: $495.00

Retail Price: $350.00

       
14K White & Yellow Gold Round Cutout Grid Necklace
14K White Gold Black Pearl Spiral Necklace
14K White Gold Green Amethyst  & Diamond Micro-set Necklace
14K White Gold Diamond Micro-set Round Necklace
14K White & Yellow Gold Round Cutout Grid Necklace
 
14K White Gold Black Pearl Spiral Necklace
 
14K White Gold Green Amethyst & Diamond Micro-set Necklace
 
14K White Gold Diamond Micro-set Round Necklace
 
Retail Price: $495.00

Retail Price: $2,700.00

Retail Price: $995.00

Retail Price: $2,250.00

       
14K Yellow & White Gold Diamond Heart Cutout Necklace
14K White Gold Green Amethyst & Diamond Necklace
14K White Gold Green Amethyst & Diamond Necklace
14K White Gold Blue Topaz & Diamond Necklace
14K Yellow & White Gold Diamond Heart Cutout Necklace
 
14K White Gold Green Amethyst & Diamond Necklace
 
14K White Gold Green Amethyst & Diamond Necklace
 
14K White Gold Blue Topaz & Diamond Necklace
 
Retail Price: $525.00

Retail Price: $750.00

Retail Price: $775.00

Retail Price: $775.00